Wizyta duszpasterska

Program wizyty duszpasterskiej:

Sobota (29.12) – godz. 8:30
1. B. Radłowskie: ścieżka za kościołem (od torów).
2. B. Szlacheckie: za torami (od Pani Oćwieja do Państwa Flądro).

———-

Niedziela (30.12) – godz. 13:30
1. B. Szlacheckie: od Państwa Kwaśny do Państwa Wołek.
2. B. Radłowskie: od Państwa Zięcina do Państwa Drelicharz.

———-

Poniedziałek (31.12) – godz. 8:30
1. B. Radłowskie: domy za torem (od Państwa Przybyło do Państwa Niedojadło).
2. B. Szlacheckie: od sklepu (od Pana Batko do Pani Jakubas).

———-

Środa (2.01)
– godz. 13:00

1. B. Szlacheckie: ul. Hodowlana (od Państwa Pioruńskich do Państwa Wodka).
– godz. 14:00
2. B. Radłowskie: domy od torów przy drodze (od Państwa Baniak do Państwa Oćwieja).

———-

Czwartek (3.01)
– godz. 13:00 

1. B. Radłowskie: od Łoponia (od Państwa Bodzioch do Państwa Bednarz).
– godz. 14:30 
2. B. Radłowskie: od Łoponia (od Państwa Ojczyk do Pani Bartosz).

———-

Piątek (4.01)
– godz. 13:00 

1. B. Radłowskie: ul. Lwowska (od Państwa Salwa do Państwa Bujak).
– godz. 14:00 
2. B. Radłowskie: od Łoponia (od Państwa Leszczyńskich do Pana Płanety).

———-

Sobota (5.01) – godz. 8:30 
1. B. Radłowskie: od Łoponia (od Państwa Kozaczka do Pani Kutek).
2. B. Szlacheckie: za tartakiem do kościoła (od Państwa Latocha do Państwa Widła).

———-

Poniedziałek (7.01)
– godz. 13:00 

1. B. Szlacheckie: od Państwa Seremet do Państwa Bieleńskich.
– godz. 14:30 
2. B. Radłowskie: od torów do cmentarza (od Pani Skrzyniarz do Państwa Niedojadło).

———-

Wtorek (8.01)
– godz. 13:00 

1. B. Szlacheckie: ul. Hodowlana (od Państwa Pioruńskich do Państwa Trytek).
– godz. 14:00 
2. Perła: od Sufczyna (od Państwa Kobyłeckich do Państwa Kurek).

———-

Środa (9.01)
– godz. 14:00 

1. B. Radłowskie: od Łoponia (od Państwa Sowa do Państwa Niemiec).
– godz. 13:30 
2. B. Szlacheckie: od Pani Jakubas do Państwa Błyskal.

———-

Czwartek (10.01)
– godz. 13:00 

1. B. Radłowskie: Dąbrówka.
– godz. 14:30 
2. Perła: od Sufczyna (od Państwa Bączek do Pana Chlupka).

———-

Piątek (11.01) – godz. 14:00 
1. B. Szlacheckie: od sklepu (od Pana Garstki do Państwa Kurek).
2. B. Radłowskie: ul. Lwowska (od Pani Folak do Pani Jarosz).

———-

Sobota (12.01) – godz. 8:30 
1. Perła: od Sufczyna (od Państwa Tatara do Państwa Zając).
2. Perła: od Sufczyna (od Państwa Flądro do Państwa Chmioła).

———-

Niedziela (13.01) – godz. 13:30 
1. B. Radłowskie: od Łoponia (od Pani Chruściel do Pana Wołka).
2. B. Szlacheckie: Działki.

Zakończenie wizyty duszpasterskiej