Ogłoszenia duszpasterskie – 14 luty 2016 (I Niedziela Wielkiego Postu)

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14 LUTY 2016

1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Fioletowy kolor szat liturgicznych wskazuje nam na to, że rozpoczęliśmy nowy okres roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. Każdy z nas ma jakieś dziedziny swojego życia, które wymagają uporządkowania, zmiany zwyczajów czy nawyków. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne.
2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale. Do udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich Parafian: dzieci, młodzież i dorosłych.
3. Przypominam, że w Wielkim Poście za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
4. Zapraszamy dziś o godz. 15.00 na pierwsze gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Natomiast wcześniej na 14.30 zapraszamy na drogę krzyżową:
5. Zapraszamy także w ciągu tygodnia w każdy piątek na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 17.00. W tym tygodniu drogę krzyżową prowadzą uczniowie kl. GM.
6. Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii świętej wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
7. Bardzo proszę aby potwierdzić w formie karteczki wrzuconej na składkę w tą i II-ą niedz. W. Postu swoją gotowość przyjęcia pielgrzymów na ŚDM. Dziękuję za przybycie na wczorajsze zebranie wszystkich zaproszonych aby omówić i zorganizować w parafii przyjęcie pielgrzymów.
8. Bóg zapłać za ostatnie ofiary ze Środy Popielcowej przeznaczone na Caritas Diecezjalny, a w następną niedzielę z racji 3-ej niedzieli miesiąca ofiary będą zbierane na cele gospodarcze./rzeźba 4./
9. Obok ołtarza Matki Bożej – jak co roku jest skarbonka na kwiaty do Grobu Pańskiego- [podobnie pod chórem]. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty.
10. Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po Mszach Świętych będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła, dlatego będą zbierane przy kościele ofiary do puszek na ogólnopolski fundusz dzieła pomocy misjom „Ad gentes”. O przeprowadzenie zbiórki prosimy Caritas Parafialny.
11. Dziś przypadają też tzw. walentynki – Pomyślmy o dobrym słowie, życzliwym geście wobec naszych bliskich – rodziców, dziadków, dzieci i wnucząt. Narzeczonym przygotowującym się do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przypominamy, że w naszej parafii działa Poradnictwo Rodzinne. Pracujące tam osoby pragną zarówno przygotowującym się do małżeństwa, jak i młodym małżeństwom przyjść z pomocą i radą.
12. Parafialne rekolekcje wielkopostne, a zarazem i szkolne rekolekcje dla dzieci i młodzieży rozpoczną się od 4 –niedzieli W. Postu t.j. od 6 do 9 III.2016 r. Rekolekcje te poprowadzi Ks. Józef Wałaszek -Proboszcz Parafii Podegrodzie k/ N. Sącza. Program rekolekcji podam bliżej terminu ich rozpoczęcia.
13. W następną niedziele t.j. 21.02.na Mszy św. o godz. 11.00 Aspiranci w naszej parafii zostaną przyjęci do grona ministrantów.
14. MSZE ŚWIĘTE
– RANO: od poniedziałku do soboty o 7.00.
– WIECZOREM:- środa, piątek, sobota – o 17.00
15. Prasa katolicka: Gość Niedzielny
16. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, ale czas pokuty Kościoła trwa nadal.
Przypomnijmy sobie w tym miejscu przepisy Kościoła dotyczące dni pokuty i praktyk pokutnych:
Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na podstawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez wspólne zachowanie pokuty złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość;
W Kościele dniami i okresami pokuty są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu katolik nie powinien brać udziału w hucznej zabawie ani jej urządzać. Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek;
Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia aż do śmierci, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18. rok życia aż do rozpoczęcia 60. roku życia;
dla słusznej przyczyny ksiądz proboszcz może dyspensować od obowiązku zachowania pokuty lub wstrzemięźliwości od spożywania mięsa, albo dokonać zamiany tego obowiązku na inne uczynki pobożne. Trzeba się jednak zwrócić do niego w tej sprawie osobiście. Władze kościelne nie zwykły udzielać dyspensy na Środę Popielcową i Wielki Piątek.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.