II. NIEDZ. WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 28 kwietnia 2018

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO         28 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym ……, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 299, 699).
 2. O godz. 15.00 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy o możliwości uzyskania: „Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum” (akt Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia 2002 r.).

3.Bóg zapłać za ofiary z niedzieli Zmartwychstania Pańskiego na cele inwestycyjno – gospodarcze. Zebrane ofiary wyniosły 8.080 zł.

 1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowaną przez Caritas.
 2. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź w tym miesiącu przed pierwszym piątkiem miesiąca będzie pół godz. przed każdą Mszą św. rano i popołudniu
 3. Od środy 1 maja rozpoczynamy codzienne nabożeństwa majowe z litanią loretańską. Zachęcamy do wspólnej modlitwy maryjnej w kościele o godz. 18.00, a także przy kapliczkach rozsianych w różnych zakątkach naszej parafii.
 4. Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych, eksponowania barw narodowych i łączności duchowej z naszymi rodakami na emigracji. W I czw. Nabożeństwo uwielbienia po Mszy św. wieczornej.
 5. W piątek 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Porządek nabożeństw: 7.30, 10.00, 15,00. Po Mszy św. o godz..7.30 nabożeństwo I-szo piątkowe, a o godz. 15.00 nabożeństwo majowe i Msza św. oraz uroczyście ponowimy też Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Ze względu na uroczystość nie pojedziemy do chorych, jeżeli jest taka potrzeba proszę do chorych z komunią św. poprosić nadzwyczajnych szafarzy.

 

 1. 9. W pierwszą sobotę miesiąca w duchu fatimskim chcemy rozważać tajemnice różańcowe i uczcić Niepokalane Serca Maryi podczas nabożeństwa fatimskiego i majowego o godz. 17.30, a następnie Msza Św. Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

 

 1. MSZE ŚWIĘTE
 • RANO:. Wt., Śr., I Czw., I Sob., o godz. 7.00.
 • WIECZOREM:- środa 18.00, I czwartek i I sobota godz.17.30
 • W I – piątek Ur. M.B. Królowej Polski porządek nabożeństw:godz. 7.30, 10.00, 15,00

 

 1. W następną niedzielę spotkanie kręgu Biblijnego godz.18.30

 

 1. Pielgrzymko –wycieczka do Wilna od 05.07 – 7.07.2019r.

 

INENCJE MSZY ŚW.