XXIII N. ZW. 8 września 2019

Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan.. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw na pierwszym miejscu.   Z okazji przypadającego dziś 105. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy naszą szczególną modlitwą i pamięcią otaczamy wszystkich, którzy z różnych przyczyn opuścili swoją ojczyznę.   W następną niedzielę z racji 3 niedz. … [Czytaj więcej…]

II. NIEDZ. WIELKANOCY – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 28 kwietnia 2018

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO         28 kwietnia 2018 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wyjątkowość drugiej niedzieli Wielkanocy najlepiej oddają słowa zaczerpnięte z „Dzienniczka” św. Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. W dniu tym ……, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. W dniu tym otwarte są wszystkie … [Czytaj więcej…]